VÅRA TJÄNSTER

KONSULTING

Rådgivning

Hur går vi tillväga med vårt projekt? Vilken data ska vara tillgänglig och hur ska våra interna processer se ut? Frågorna är många och med hjälp av våra tjänster kring affärsrådgivning och förstudier kan dessa frågor rätas ut.

 • Utvärdering av din befintliga beslutsstödsarkitektur

 • Stöttning vid strategiska vägval

 • Hjälp med framtagning av nyckeltal (KPI:er)

 • Hjälp med framtagning av business case

 • Utveckla en BI-anpassad organisation och styrning

 • Val av teknologi och lösning baserat på affärskrav

 • Förstudier med färdplan och målbild baserat på mognadsgrad

 • Upphandlingsstöd

 • Genomföra processkartläggningar

Implementering

När det kommer till SAP Analytics arbetar Catigo Analytics med plattformarna SAP BusinessObjects och SAP Analytics Cloud. Vi kan driva egna implementationsprojekt eller ingå i kundens eget projekt och på så sätt bidra med vår kompetens. Våra konsulter är alla certifierade och har kompetens inom nedanstående tjänstområden:

 • Installation & migrering

 • Nyutveckling & anpassning

 • Dataintegration / ETL

 • Datalager & SQL

 • Rapport & analys

 • Dashboarding

 

ACADEMY

Vi håller både schemalagda och specialanpassade utbildningar i alla delar av SAP BusinessObjects plattform, inklusive SAP Analytics Cloud. Utbildningarna riktar sig till slutanvändare  såväl som till plattformsadministratörer.

Exempel på utbildningar:

 • SAP BusinessObjects Design Studio

 • SAP BusinessObjects Web Intelligence – Report Design

 • SAP BusinessObjects Information Design Tool

 • SAP BusinessObjects Data Services: Platform and Transforms

 • Crystal Reports

 • SAP Analytics Cloud Design

 • SAP Analytics Cloud Data Modeling

Kontakta oss för komplett kursschema

 
 

SUPPORT

Vi erbjuder svensktalande support på alla nivåer för er lösning.

 

Supporten innefattar såväl teknisk support av lösningen som support på handhavandet av produkterna.

 

Vi erbjuder också lösningar för övervakning och proaktiv support med identifiering av flaskhalsar och prestandaoptimering

Catigo Analytics

Göran Dyks gata 5       582 24 LINKÖPING

Tel: 013-31 18 08     E-post: info@catigo.se

©2019 by Catigo Analytics AB

Catigo_logo_pos.png