Catigo Open Data

Berika dina analyser och prognoser med externt data och säkerställ kontinuiteten!

Inom ramen för våra BI projekt har vi ofta fått höra att man vill berika sitt data med externt data. Anledningarna är flera. Ofta för att jämföra sig, skapa nya KPI:er eller arbeta med olika sorters omvärldsbevakning. 

Problemet har inte varit att det inte finns data tillgängligt, det gör det mer än nog! Utan snarare hur ska man ta hand om det? Särskilt nu när publiceringen av öppna data exploderar. 

Dessutom är processen oftast manuell och tidskrävande, vilket oftast slutar med att det externa datat varken uppdateras eller sprids inom organisationen. 

Vad tillför Catigo Open Data?
Kort sagt: vi säkerställer kontinuiteten och leveransen genom att strukturera, leverera och tillgängliggöra din externa data. Dessutom ger vi dig möjlighet att lägga till egna KPI:er helt utifrån dina behov.

Allt när du vill och hur du vill! Tjänsten är i form av en månatlig prenumeration som du kan förändra löpande efter behov och användning.

Intresserad? Hör av dig för en demo!