BI-strategi, support och förvaltning

Genom att låta oss bli en långsiktig partner kan vi hjälpa dig med hela processen – från val av strategi och plattform till support och förvaltning. På så sätt kan våra BI-konsulter få en förståelse och en helhetsbild av vad just ni behöver för att kunna fatta bättre och verklighetsbaserade beslut.  

BI Strategi

Vad vill du uppnå? Hur ska du mäta och med vilka nyckeltal? Frågorna är verksamhetskritiska och därmed strategiska för ledning och ytterst VD. För att kunna definiera nyckeltalen och förstå konsekvensen av dessa måste du förstå hur process, organisation och tekniskt stöd (oftast IT) samverkar. Det är först när du har förståelse för helheten och hur verksamheten på sikt påverkas av de olika nyckeltalen som du verkligen kan börja mäta, följa upp och börja uppnå önskade bestående förändringar.

Catigo har väldokumenterad erfarenhet av både affärs- och verksamhetsutveckling, vilket gör att vi gärna åtar oss uppdrag där vi är delaktiga i projekt, eller projektleder framtagning av projekt. 

Academy

Kunskap före beslut är devisen. Under Academy hittar ni olika sorters utbildningar och webinarier som är till för dig oaktat om du är förvaltare eller slutanvändare. Utbildningarna tas fram löpande och speglar tiden vi är i, vilket gör att vi har ett ständigt föränderligt utbud med varierande innehåll.

Öppen eller företagsanpassad kurs? Ibland är det bra att få dela erfarenheter med andra, ibland är det enklare att hålla utbildningar med egen data och egen miljö. Du väljer utifrån din situation.

Vissa utbildningar är gratis för dig som har avtal hos oss. Håll koll under fliken ”events” eller hör av dig till oss på

Konsultation & Utveckling

Hur går vi tillväga för att lyckas med vårt projekt? Vilken data ska vara tillgänglig? Hur ska vi tänka för att vara öppna för nya datakällor och hur ska våra interna processer se ut? Hur undviker vi att bli konsultberoende i den dagliga verksamheten?

Frågorna är många! Vi har inte alla svaren – men säkerligen de flesta. Testa oss! 

Vi kan både stötta dig i hela genomförandet eller vara punktvis rådgivande åt era interna resurser. Allt utifrån ert behov vid varje givet tillfälle.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till .

Support & Förvaltning

När vi fått förtroendet att vara er partner kommer support & förvaltning vara den övertid viktigaste tjänsten vi levererar. Det är här vi lär känna varandra och lär oss förstå hur ni fungerar och vad era behov är. 

I support & förvaltning märks vårt helhetsupplägg som bäst! Genom våra regelbundna kontakter tas input till förbättringar eller nya idéer tillvara på ett mer strukturerat sätt. Det gör att vi har en kortare startsträcka att sätta oss in i nya frågeställningar och vi förstår er affärsprocess redan från början. 

Självklart har vi certifierad svensktalande support och vi tar hand om alla dina ärenden gentemot leverantör! Vi har kontaktvägarna in, det går snabbare – du spar tid!

Välkommen att kontakta supporten på .

Aktiv licenshantering

Behovet av licenser varierar över tid. Genom att ha rätt mix av licenser kan man spara mycket pengar. Sköter vi supporten kan vi hela tiden se till att avtalen är uppdaterade och att ni har rätt licenser utifrån ert behov. 

Maila oss på om ni vill ha hjälp att hålla koll på licenserna. 

BI - Säkerhet & Infrastruktur

BI- säkerhet handlar om att säkerställa att all kommunikation är så pass säker som den kan vara. Allt beror på vilka dina brukare av data är och var de befinner sig när de tar emot önskad information. 

I en On-Premise-miljö kan det handla om inloggningar, som olika varianter av tvåvägsautentiseringar. Här stöter du på lösningar som SAML2, SSO, olika sorters kort: till exempel SITHS-kort eller BankID. Eller vid schemaläggningar och distribution av pdf:er, SSL, TLS eller S-Ftp. Lägger du till Analytics Cloud krävs att du har koll på konsekvenserna av att leva i en hybridmiljö. Vad innebär till exempel en Live Data Connection? 

Det är många frågeställningar att ha kontroll över. Vårt råd är: har du klassificerad data, ta kontakt med oss och red ut begreppen. Låt användarbehoven styra, men med eftertanke! 

För att möta kraven har vi tagit fram ett antal olika säkerhetslösningar beroende på användarförutsättningar, säkerhetskrav samt vilken IT-plattform ni har.

Vill du veta mer, kontakta oss på .

Allt börjar med en strategi.

“A vision without a strategy remains an illusion.”
- Lee Bolman

Catigo Open Data

I vår egen modell – Catigo Open Data – berikar, tillgängliggör och distribuerar vi öppna data eller externa data.

Företag som använder Open Data i sin verksamhet för att identifiera viktiga nyckeltal