VAD VI GÖR

Vi hjälper dig fatta bättre beslut

Idag är data ingen bristvara. Mängden data växer exponentiellt och mängden nya datakällor, traditionella likväl som molntjänster, ökar konstant. Detta medför att komplexiteten ökar när företag och organisationer vill ta till vara på och analysera all tillgänglig data.

 

Det är på denna spelplan som Catigo Analytics verkar på. Det kan handla om traditionella rapporter för att följa regulatoriska krav och slutanvändarens behov av kontinuerlig och standardiserad uppföljning. Det handlar också ofta om det stora kompletterande behovet att följa upp verksamheten mer dynamisk och där användaren inte i förväg exakt vet vad man är ute efter för svar. Hur korrelationen ser ut mellan data från olika källor och hur vi med hjälp av bl.a. historisk information kan prognostisera framtida utfall.

 

Marknadens utveckling gör också att avancerade applikationer och algoritmer nu finns tillgängliga för den stora massan användare. Molnlösningar som minimerar uppstartskostnader, reducerar den tid som läggs på drift och underhåll av BI-plattformen och som frigör resurser till att fokusera på det viktigaste: Utvecklingen av er verksamhet! Att med verksamhetens behov och strategier i fokus och tekniken som stöd fatta bättre beslut.

Catigo Analytics

Göran Dyks gata 5       582 24 LINKÖPING

Tel: 013-31 18 08     E-post: info@catigo.se

©2019 by Catigo Analytics AB

Catigo_logo_pos.png