Är du en av dem som tycker om att berika dina analyser med olika former av externt data? Då är det här ett webinar för dig!


Berika dina analyser och prognoser med externt data och säkerställ kontinuiteten!

Är du en av dem som tycker om att berika dina analyser med olika former av externt data, tex öppna data eller data från SCB?Då har du säkert insett hur mycket tid det går åt att hålla den externa datan aktuell och uppdaterad!


Tid och plats

28 januari. 09:00 – 10.00
Microsoft Teams

Catigo Open Data - SAP Analytics Cloud

Inom ramen för våra BI projekt har vi ofta fått höra att man vill berika sitt data med externt data. Anledningarna är flera. Ofta för att jämföra sig, skapa nya KPI:er eller arbeta med olika sorters omvärldsbevakning. 

Problemet har inte varit att det inte finns data tillgängligt, det gör det mer än nog! Utan snarare hur ska man ta hand om det? Särskilt nu när publiceringen av öppna data exploderar. 

Dessutom är processen oftast manuell och tidskrävande, vilket oftast slutar med att det externa datat varken uppdateras eller sprids inom organisationen. 

Seminariet går igenom hur Catigo Open Data är tänkt att användas och ger exempel på ett antal tillämpningar baserade SAP Analytics Cloud


Anmäl dig